Na podstawie wytycznych Ministerstwa Edukacji opracowaliśmy zasady organizacji zajęć w Młodzieżowym Domu Kultury „Dom Harcerza” od 18 maja, uwzględniające reżim sanitarny. Szczegółowe informacje w załączniku.

Organizacja zajęć w MDK „DH”

Deklaracja COVID-19