MDK DH 2016 3

Jako Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza” przy ulicy Reymonta 18 w Krakowie istniejemy od 1962 roku.

Naszym celem jest tworzenie atrakcyjnej i bogatej oferty organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży, rozwijanie zainteresowań i pasji, odkrywanie talentów i pobudzanie kreatywności, zachęcanie do aktywnego wypoczynku.

Na zajęcia zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 3 do 21 lat.

Zajęcia prowadzone są w ramach działów:

Naszą mocną stroną jest oferta programowa łącząca działania artystyczne, sportowe, prozdrowotne z edukacją kulturalną, społeczną, proeuropejską, a także upowszechnianie turystyki dzięki filiom, którymi są:

Równie ważnym elementem naszej działalności są obozy, wycieczki organizowane w czasie ferii zimowych i wakacji.

Stanowimy profesjonalną kadrę nauczycieli, którzy dzięki swojej pasji, doświadczeniu i ciągłemu kształceniu pomagają odkrywać i rozwijać zainteresowania, talenty i umiejętności swoich podopiecznych.

Organizujemy konkursy, przeglądy, festiwale, turnieje, zawody o charakterze miejskim, wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym, a także wymiany międzynarodowe młodzieży.

Równie ważną częścią naszej działalności są przedsięwzięcia okazjonalne, uroczystości rocznicowe, spotkania, koncerty, warsztaty, pokazy, prezentacje, wystawy.

Współpracujemy z Urzędem Miasta Krakowa i środowiskiem lokalnym: Dzielnicą V, Dzielnicą VII, szkołami, instytucjami kultury, mediami lokalnymi i ogólnopolskimi.

galeria 

film - z lotu ptaka