bip logo

Biuletyn Informacji Publicznej(BIP) został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Biuletyn ten składa się z witryn www, na których władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo.

Głównym zadaniem strony głównej BIP jest udostępnianie:

  • adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu,
  • podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej – Kraków – MDK „Dom Harcerza”