Przetarg nieograniczony na realizację zadania : „Remont pokrycia dachu budynku Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza” z siedzibą w Krakowie ul. Reymonta 18”

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia MDKDH/27-1/17

Ogłoszenie ws.wyboru najkorzystniejszej oferty

Protokół z otwarcia ofert 17.08.2017

Wzór oświadczenia - grupa kapitałowa

Odpowiedzi na pytania wykonawców 9.08.2017

Ogłoszenie nr 562423-N-2017

Specyfikacja

Zał. 1a

Zał. 1b

Zał. 1c

Zał. 1d

Formularz ofertowy

Formularz ofertowy (do edycji)

Oświadczenie

Oświadczenie (do edycji)

zał. 4 Formularz

zał. 4 Formularz (do edycji)

Projekt umowy

Wykaz

Wykaz (do edycji)

zał. 7 Wykaz

zał. 7 Wykaz (do edycji)

Miejsce i data zamieszczenia – Kraków, 2.08.2017 r.

 

Informacja dot. wyboru najkorzystniejszej oferty

Pismo do pobrania

Miejsce i data zamieszczenia – Kraków, 4.05.2015 r.

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

pobierz PDF

Miejsce i data zamieszczenia – Kraków, 18.05.2015 r.