Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

 ----------------

Tytuł/nazwa postępowania

  • Wymiana pokrycia stropodachu koszar piechoty Fortu 39 OLSZANICA – ul.Ireny Kosmowskiej 12 Kraków

Identyfikator postępowania

  • 90bdfdfe-c398-4888-9641-34feba0fbf2e

Tryb

  • Tryb podstawowy, wariant 1

Status

  • Opublikowane

Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny

  • 2022/BZP 00211159/01

Adres strony WWW postępowania

  • https://miniportal.uzp.gov.pl/

Termin składania ofert

  • 01.07.2022 12:00

Termin otwarcia złożonych ofert

  • 01.07.2022 12:15

Załączniki do pobrania:  

  1. Ogłoszenie
  2. SWZ

----------------------