• Organizator: MDK-DH Sekcja Piłki Halowej
 • Miejsce: Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie położony nad jeziorem Wigry.
 • Termin: 15-25.07.2018 r.
 • Kierownik: mgr Bogdan Stefański – tel. 604 417 184

Obóz Piłkarski

Kolonia

 • Zakwaterowanie: Górski Ośrodek Szkolno-Wypoczynkowy „ POD DURBASZKĄ” w Jaworkach
 • Termin: 2.07– 21.07.2018 r.
 • Wiek uczestników: 10-17 lat
 • Ilość uczestników:30 osób + 3 osoby kadry
 • Spotkanie rodziców:13.06.2018 r. (środa) godz. 19.00
 • Kierownik: mgr Tadeusz Kasprzycki  (tel. 668 168 958)

karta zgłoszenia

karta kwalifikacyjna

Kolonia bez telefonów komórkowych!

 • Zakwaterowanie: „Zajazd nad Sapiną” Kruklanki, ul. Wodna 7
 • Termin: 29–14.07.2018 roku             
 • Wiek uczestników: 7–14 lat
 • Ilość uczestników: 42 osoby + 4 osoby kadry
 • Zgłoszenia: do 16.03.2018 roku
 • Kierownik: mgr Wojciech Jaskółka

karta zgłoszenia

karta kwalifikacyjna