Szczegóły na stronie KRK-KKR . Zapraszamy!

Program Krakowska Karta Rodzinna 3+ (KKR3+) został wprowadzony uchwałą Nr CIX/1646/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2014 r.

KKR3+ jest elementem polityki prorodzinnej Miasta Krakowa i ma na celu wspieranie i promowanie rodzin wielodzietnych.

Dyrekcja Młodzieżowego Domu Kultury "Dom Harcerza" przy ul. Reymonta 18 w Krakowie oraz Pełnomocnik PMK ds. Rodziny Marzena Paszkot zapraszają na wydarzenia zorganizowane w ramach kampanii "Kraków stawia na Rodzinę".

Dla posiadaczy Krakowskiej Karty Rodzinnej udział w zajęciach organizowanych przez MDK „Dom Harcerza” jest bezpłatny według oferty. Zajęcia odbywają się w siedzibie placówki przy ul. Reymonta 18.