Zapraszamy do udziału w konkursie Maska tradycyjna i współczesna. Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży rolą maski w obrzędach i tradycji różnych kultur, upowszechnienie maski jako środka ekspresji plastycznej i emocjonalnej, wyzwolenie radości i satysfakcji płynącej z aktu tworzenia.

  • Uczestnikami konkursu mogą być osoby w wieku od 5 do 15 lat.
  • Format, technika i ilość zgłoszonych prac dowolna.
  • Prace należy zgłaszać do dnia 21 lutego 2021 r.
  • Ogłoszenie wyników nastąpi on-line 5 marca 2021 r.
  • Szczegółowe informacje i regulamin konkursu w załączeniu.