Zapraszamy do udziału w konkursie językowo-plastycznym "My pet is a member of my family". Uczestnikami konkursu są dzieci i młodzież w wieku 7-18 lat. Warunkiem uczestnictwa jest osobiste wykonanie pracy słowno-plastycznej będącej prezentacją tematu konkursu. Szczegółowe informacje w regulaminie konkursu.