Konkurs językowo-plastycznym „My Advent Calendar 2023".

Konkurs językowo-plastyczny „My Advent Calendar 2023". Szczegółowe informacje w regulaminie konkursu.

plakat

regulamin i zgłoszenie