Chatka Małolatka zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym na zajęcia o profilu artystycznym z elementami pedagogiki Montessori realizujące podstawę programową MEN. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00. Zajęcia są prowadzone przez nauczycieli posiadających kwalifikacje i doświadczenie. Program ma na celu umożliwienie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci poprzez:

 • zajęcia plastyczne
 • origami
 • elementy arteterapii
 • zajęcia umuzykalniające
 • zajęcia wspomagające rozwój psychomotoryki
 • język angielski
 • zajęcia gimnastyczno-ruchowe
 • zajęcia z elementami pedagogiki M. Montessori
 • zabawy rozwijające społecznie
 • wycieczki edukacyjne

A wszystko to z ogromną dozą uśmiechu i radości!!!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

dla kogo?

 • dla dzieci w wieku 2,5 do 5 lat

co?

W ramach Chatki Małolatka oprócz zajęć dydaktycznych:

 • język angielski
 • zajęcia plastyczne
 • zajęcia wspomagające rozwój psycho-motoryczny,
 • zajęcia umuzykalniające z elementami rytmiki
 • ćwiczenia pamięci, spostrzegawczości i koncentracji
 • zajęcia ogólnorozwojowe (gimnastyczno – ruchowe)
 • zajęcia rozwijające społecznie
 • zajęcia wspomagające rozwój osobowy
 • wyjścia do parku i na plac zabaw

kto prowadzi zajęcia?

 • Anna Stefańska, Izabella Szeląg-Zalas, Sylwia McKenzie

kiedy odbywają się zajęcia?

 • od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 14.00

harmonogram zajęć

gdzie zapisy?

 • w Sekretariacie MDK „Dom Harcerza" w godzinach od 8.00 do 19.00, telefon 12 637 59 35, 12 637 37 61

galeria

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLAN DNIA

 • 9.00-11.15 - ZAJĘCIA PROGRAMOWE (klub małego myśliciela, zajęcia ogólnorozwojowe, plastyka, klub małego ekologa, język angielski, klub origami, zajęcia ruchowe i muzyczno-rytmiczne, gry i zabawy)
 • 11,15-11.45 - DRUGIE ŚNIADANIE
 • 11.45-14.00 - ZAJĘCIA PROGRAMOWE

Chata1