W Klubie Turystyki Historycznej w dn. 22.03-4.04 odbył się konkurs na projekt wycieczki historycznej. Zostały nagrodzone dwie prace: Olka Żmurkiewicza i Ani Wierzby. W pierwszej zaproszeni jesteśmy do Nowego Wiśnicza. Można tam oglądać stary ratusz i kościół, zamek Lubomirskich i pozostałości XVII-wiecznego klasztoru. Szlak drugiego projektu zaprowadzi nas do Mogilan, do XVIII-wiecznego dworu Konopków i zabytkowego parku z piękną aleją grabową. Jak tylko będzie można KTH na takie wycieczki wyruszy.

  • Projekt wycieczki Olka Żmurkiewicza - Nowy Wiśnicz

KTH Nowy Wisnicz 04 2020 1 . KTH Nowy Wisnicz 04 2020 2 . KTH Nowy Wisnicz 04 2020 3

-----------------------------------------------------

  • Projekt wycieczki Ani Wierzby - Mogilany

KTH Mogilany 04 2020 1 . KTH Mogilany 04 2020 2