W 2017 wzięliśmy po raz pierwszy udział w konkursie na działanie międzypokoleniowe Działajmy Razem. Projekt nosił tytuł „Dopóki nam ziemia kręci się….”(Bułat Okudżawa) . Najważniejszą cechą naszego programu było bycie razem obu grup wiekowych i udowodnienie sobie wzajem, że „Dopóki nam ziemia kręci się…” można i warto być aktywnym, otwartym na świat i ludzi, czerpać radość i zadowolenie z wzajemnych kontaktów, szanować ludzi w każdym wieku - zarówno bardzo młodych jak i dalece posuniętych w latach.

Wycieczki tematyczne, których celem było poznanie pięknego oblicza Małopolski i utrwalenie tego na fotografii, a potem stworzenie filmu w animacji poklatkowej.

W 2018 zrealizowaliśmy projekt pod tytułem „Znasz li ten kraj…”

Postanowiliśmy kontynuować formę naszego poprzedniego program „Dopóki nam Ziemia kręci się…” gdyż sprawdził się i uczestnicy byli zadowoleni, ale zmieniliśmy motto na „Znasz li ten kraj” i choć nawiązujemy do wieszcza Adama Mickiewicza to chodzi nam o poznanie naszego kraju, naszej Małej Ojczyzny. W programie chcieliśmy w dalszym ciągu aktywizować do wspólnego działania młodych i starszych. Razem poznawać miejsca związane z naszą historią, miejsca ciekawe przyrodniczo i geologicznie. Dzielić się wiedzą i umiejętnościami. Czerpać radość i zadowolenie z wzajemnych kontaktów i wspólnych działań. Szanować się wzajemnie. Poszerzać horyzonty i uczyć się czegoś nowego. Do tego służyły nam między innymi wycieczki, gra terenowa i wspólny projekt filmowy.

Pierwszy etap projektu to wycieczki poszerzające wiedzę ogólną i zarazem plenery fotograficzne oraz poznanie historii Podgórza gdzie w 1918 odradzała się niepodległa Polska.

Na koniec powstały filmy w animacji poklatkowej „Listopad 1918 - Niepodległość”

Podziekowanie 2