Święto Placówek Wychowania Pozaszkolnego.

Kolejny raz uczestnicy zajęć Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza” będą mogli zaprezentować na scenie i estradzie część bogatego dorobku całorocznego. Jest to również okazja do poznania naszej placówki przez te osoby, które jeszcze nie korzystają z naszej oferty zajęć artystycznych, sportowych, rekreacyjnych. Organizowanych w ciągu roku szkolnego oraz podczas ferii i wakacji. Zapraszamy 13 czerwca 2019 roku o godz. 16.00 do MDK "Dom Harcerza" przy ul. Reymonta 18.

plakat