Święto Placówek Wychowania Pozaszkolnego – Antoniada 2018.

Po raz kolejny dzieci i młodzież,uczestnicy zajęć Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza” zaprezentowali część bogatego całorocznego dorobku, nie sposób bowiem pokazać wszystkich dokonań i osiągnięć. Jest to również okazja do poznania naszej placówki przez te osoby, które jeszcze nie korzystają z naszej szerokiej oferty zajęć artystycznych, sportowych, rekreacyjnych organizowanych przez cały tydzień w ciągu roku szkolnego oraz podczas ferii i wakacji.

galeria

plakat