W MDK „Dom Harcerza” obowiązują następujące terminy postępowania rekrutacyjnego.

Uczestnicy biorący udział w zajęciach w roku szkolnym 2016/2017 składają deklaracje o kontynuacji uczestnictwa w zajęciach w roku szkolnym 2017/2018 w terminie od 21.06.2017 r. do 28.06.2017 r. na stosownym formularzu (zał. nr 1).

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca odbywa się w okresie od 29.06.2017 r. do 14.07.2016 r. w tym:

  • składanie dokumentów: 29.06.2017 r. – 10.07.2017 r. (wniosek -  zał. nr 2)
  • ogłoszenie wyników postępowania przez wywieszenie na terenie placówki  list przyjętych kandydatów: 14.07.2017 r.

Postępowanie uzupełniające na wolne miejsca odbywa się w okresie od 21.08.2017 r. do 25.08.2017 r. w tym:

  • składanie dokumentów: 21.08.2017 r. – 24.08.2017 r. (wniosek -  zał. nr 2)
  • ogłoszenie wyników postępowania przez wywieszenie na terenie placówki list przyjętych kandydatów: 25.08.2017 r.

Od 4.09.2017 r. przez cały rok szkolny 2017/2018 na wolne miejsca na poszczególne rodzaje zajęć w placówce mogą być przyjmowani kandydaci po złożeniu odpowiedniego wniosku. Decyzję podejmuje dyrektor placówki a decyduje kolejność zgłoszeń. 

1 - kontynuacja

2 - wniosek