Konkurs Językowo-plastyczny „My SPACE T-shirt".

Organizatorami konkursu są: Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza", ul. Reymonta 18 i Rada Dzielnicy V m. Krakowa. W konkursie brali udział uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych województwa małopolskiego

Plakat

Wyniki konkursu