Konkurs językowo-plastycznym „My Advent Calendar 2022".

Konkurs językowo-plastyczny „My Advent Calendar 2022" zostanie rozstrzygnięty 30 stycznia z powodu choroby organizatora. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej. Nagrody oraz prace konkursowe można odbierać w MDK DH od 30 stycznia do 25 lutego..