Tadeusz

Nauczyciel, harcerz, modelarz – miłośnik gór i morza. Odszedł od nas 15 kwietnia 2020 roku.

Przez wiele lat zarażał swoją pasją młodych ludzi, wychowanków pracowni modelarstwa. Prowadził ich przez tajniki budowy modeli, woził na zawody i organizował obozy. Wychował wielu wspaniałych modelarzy, którzy odnosili sukcesy w ważnych zmaganiach sportowych. Niezwykle sumienny, odpowiedzialny, bardzo poważnie traktował swoje obowiązki nauczyciela i wychowawcy.

Nasz serdeczny, uśmiechnięty Przyjaciel!

Ktoś tutaj był i był, a potem nagle zniknął i uporczywie go nie ma. Wisława Szymborska

Carmen - wolontariuszka w roku szkolnym 2022/23

Carmen 2023

Hello! I'm Carmen Terrero, a volunteer in the MDK from Spain and I'm 22 years old. I'm an active and a curious person, i like to travel, read novels and cook in my free time. In my hometown, Sevilla, I have studied the degree of Psychology and I would like to focus my future in the work with kids. In the Chatka I help the teachers with the activities and on Tuesdays i help in Tabun, the horses club, where the kids have hipotherapy. I like volunteering because it allows me to be working with children and also, I can show them my culture while I learn from them. This is being a great opportunity for me.

Witajcie! Nazywam się Carmen Terrero i jestem wolontariuszką z Hiszpanii, mam 22 lata. Jestem aktywną i ciekawą świata osobą. W wolnym czasie lubię podróżować, czytać książki i gotować. W moim rodzinnym mieście-Sewilli, studiowałam psychologię i w przyszłości chciałabym zająć się pracą z dziećmi. W Chatce Małolatka pomagam dzieciom w różnych zajęciach, natomiast w Tabunie pracuję z dziećmi podczas ich hipoterapii. Lubię swój wolontariat, bo pozwala on na pracę z dziećmi i ucząc się od nich w tym samym czasie mogę przekazywać im wiedzę o mojej kulturze. Jest to dla mnie wielka szansa.

--------------------------------------------------------------------------

Anastazja - wolontariuszka w roku szkolnym 2021/22

Anastazja 2022

Hi! My name is Anastasiia, I’m the new STRIM volunteer in Cultural House. Before starting this project I had some experience with children, having worked in a summer camps. After university (I have a bachelor's degree in international relations) the project where I need to work in kindergarten became an unexpected experience, since this is a completely new field for me. Outside of work, I enjoy doing some handcrafts and hiking or skiing when I have chance. I’m open to any kind of events and always happy to visit a new city, but also love unusual museums and exhibitions. Since childhood I’m good with animals, have a dog and a cat at home and for some time I was engaged in dog training.

Russia itself and my city especially is very multinational, so working in a multicultural environment has never been a problem for me. I understand Polish on some level, because I studied at the University of Lodz for 1 semester due to exchange program.

I find volunteering the best opportunity to meet people from all over the world and learn a lot about the cultures and traditions of other countries. I’m optimistic and curious person, quickly adapting to new environments and people. Volunteering in Poland is very comfortable for me, because in many ways the mentality is similar to Russian and I didn't have a culture shock. Besides, Krakow is a stunningly beautiful city, and I’m very glad that I’ll spend 9 months working here. Nice to meet you!

Witajcie! Mam na imię Anastazja, pochodzę z Rosji i jestem nową wolontariuszką w MDK „Dom Harcerza”. Ukończyłam studia i uzyskałam licencjat ze stosunków międzynarodowych. Przed rozpoczęciem tego projektu miałam już kontakt z dziećmi, pracując z nimi podczas letnich obozów. Jednak praca z małymi dziećmi jest dla mnie czymś całkiem nowym, dość nieoczekiwanym doświadczeniem. Moje hobby to rękodzieło, piesze wędrówki i jazda na nartach. Jestem otwarta na różnego typu wydarzenia, zawsze chętnie odwiedzam nowe miasta a także niezwykłe muzea i wystawy. Od dzieciństwa dobrze radzę sobie ze zwierzętami, mam w domu psa i kota i przez jakiś czas zajmowałam się szkoleniem psów.

Rosja a szczególnie miasto, z którego pochodzę, jest bardzo wielokulturowe, więc praca w wielokulturowym środowisku nigdy nie stanowiła dla mnie problemu. W pewnym stopniu rozumiem język polski, ponieważ w czasie moich studiów, przez 1 semestr, studiowałam z programu wymiany studentów na Uniwersytecie w Łodzi.

Wolontariat jest dla mnie najlepszą okazją do poznania ludzi z całego świata oraz poznania kultury i tradycji innych krajów. Jestem optymistką i pełną ciekawości osobą, szybko dostosowującą się do nowych środowisk i ludzi. Wolontariat w Polsce jest dla mnie bardzo wygodny, ponieważ pod wieloma względami polska mentalność jest podoba do rosyjskiej i dzięki temu nie przeżyłam szoku kulturowego. Poza tym Kraków to oszołamiająco piękne miasto i bardzo się cieszę, że spędzę tu 9 miesięcy mojej pracy.

-----------------------------------------------------------------------

Elisa - wolontariuszka w roku szkolnym  2020/21

Elisa 1

Witajcie wszyscy!

Nazywam się Elisa, mam 26 lat i pochodzę z Turynu we Włoszech.

Studiowałam malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych w Turynie i w zeszłym roku wzięłam udział w programie Erasmus w Warszawie. Kiedy pojawił się projekt wolontariatu tu w Krakowie, zdecydowałam się kolejny raz przyjechać do Polski.

Jestem zafascynowana wszelkimi formami sztuki i wszystkim, co jest z tym związane. Bardzo lubię szyć, czytać, a również pracować z drewnem. Moimi głównymi pasjami jest rysowanie i malowanie.

Do Krakowa przyjechałam w październiku ubiegłego roku, by rozpocząć wolontariat w MDK „Dom Harcerza" w pracowni „Chatka Małolatka" i w Tabunie. W stajni pracuję z dziećmi z różnymi upośledzeniami. Prowadzę konia, podczas, gdy dzieci na nim siedzą i wykonują różne ćwiczenia. Spacerujemy i staramy się też zwracać uwagę na przyrodę wokół nas. W grupie przedszkolnej bawię się z dziećmi, pomagam nauczycielom w zajęciach, które oni prowadzą oraz sama proponuję różne aktywności. Bardzo ważne jest dla mnie obserwowanie i słuchanie dzieci, próba zrozumienia o czym rozmawiają. W ten sposób pogłębiam wiedzę o języku, który nie jest dla mnie łatwy. Grupy, w których realizuję projekt są wspaniałe i różnorodne. Bardzo dobrze czuję się pracując z dziećmi.

W wolnych chwilach staram się odkrywać uroki miasta i poznawać polską kulturę. Elisa.

 -------------------------------------------------------------------

Edgar Papikyan - wolontariusz w roku szkolnym  2019/20

Wol2 2020

 Why did you choose Poland?

The country which is developing every day and hour, never could be boring. You may find out a lot of things which even did not touched you previously, meet new friends and discover new culture especially living in Krakow.Cause this city is filled with people from other countries.. So why not choose country and people about which I heard so many good things?

What did you do before coming?

Since I was 16, I started work and tried find something my own in my life.Because of that I worked in different spheres of activities, like a barman, pastry cook, dispatcher, developer, manager. And it was good in my opinion, because it became like a challange. To know how to solve different situations, how to find some ways to speak more friendly with people, be more aware and cheer up persons who need it.

E.P. :)

Idea konkursu zrodziła się w roku 1993 na warszawskim Żoliborzu. Inspiracją był znany western „Siedmiu Wspaniałych”, którego bohaterowie przeciwstawiali się przemocy i złu w małym, biednym meksykańskim miasteczku, a pomysłodawczynią ówczesna radna Warszawy Joanna Fabisiak. Od początku celem konkursu było promowanie pozytywnych, prospołecznych postaw i działań młodych ludzi na rzecz najbliższego otoczenia: rówieśników, rodziny, sąsiadów, szkoły, klasy, osiedla, pokazywanie życzliwości i dobra wokół nas. Takich młodych ludzi jest wokół nas bardzo dużo, a konkurs miał jedynie pokazywać wzory zachowań, zwłaszcza takich, które nie były jednorazowymi akcjami lecz konsekwentnym, długotrwałym, pełnym poświęcenia działaniem. Ponieważ pierwsza warszawska edycja konkursu w roku 1994 była przeprowadzona w ośmiu dzielnicach-gminach samorządowych Miasta Stołecznego Warszawy stąd też „Ośmiu Wspaniałych”. I tak zostało. Konkurs bardzo szybko został podjęty przez środowiska w innych miejscach Polski. Ogólnopolską koordynacją zajęła się Fundacja „Świat na Tak”. Każdy samorząd prowadzi konkurs samodzielnie, kierując się zaproponowanymi zasadami. Od kilku lat przeprowadza się wybór Ośmiu Wspaniałych Polski – ma to rangę symbolu, a laureaci są wyłaniani spośród osób zaproponowanych przez organizatorów lokalnych. Jury każdego konkursu typuje swojego jednego przedstawiciela.

 Wolontariusze w naszej Placówce

Wolontariusze w naszej Placówce

-----------------------------------------------

Komunikat FRSE

Otwiera się nowa perspektywa programu Erasmus+ na lata 2021-2027. 26 mld euro na działania inkluzywne, innowacyjne, cyfrowe i ekologiczne 11 grudnia 2020 roku. Komisja przyjęła porozumienie polityczne zawarte między Parlamentem Europejskim a państwami członkowskimi UE w sprawie nowego programu Erasmus + (2021–2027).

Komunikat FRSE

 -----------------------------------------------

Europejski Korpus Solidarności

Komisja Europejska uruchomiła nowy program skierowany do organizacji i młodzieży. Europejski Korpus Solidarności pomaga młodym ludziom w rozwoju zawodowym i odnalezieniu się na rynku pracy. Przez położenie nacisku na europejski wymiar solidarności, program daje młodzieży wyjątkowe możliwości rozwijania umiejętności interpersonalnych i zdobywania nowej wiedzy, z korzyścią zarówno dla nich, jak i ogółu społeczeństwa. Do końca 2020 na finansowanie działań Korpusu przewidziano 376,5 mln euro, w tym w 2018 r. 44,25 mln euro.

Europejski Korpus Solidarności - Zasady

Sprawozdanie z XXVIII krakowskiej edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „8 Wspaniałych”

Konkurs był realizowany w oparciu o ogólnopolską inicjatywę Fundacji „Świat na Tak”, we współpracy MDK „Dom Harcerza”, Wydziału Edukacji UMK i Kancelarii Prezydenta Miasta Krakowa.

„8 Wspaniałych 2022” - sprawozdanie 

----------------------------------------------------------------

Sprawozdanie z XXVII krakowskiej edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „8 Wspaniałych”

Konkurs był realizowany w oparciu o ogólnopolską inicjatywę Fundacji „Świat na Tak”, we współpracy MDK „Dom Harcerza”, Wydziału Edukacji UMK i Kancelarii Prezydenta Miasta Krakowa.

„8 Wspaniałych 2021” - sprawozdanie 

 ----------------------------------------------------------------

Sprawozdanie z XXVI krakowskiej edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „8 Wspaniałych”

„8 Wspaniałych 2020” - sprawozdanie 

------------------------------------------------------------------

Samorządowy Konkurs Nastolatków „8 Wspaniałych” w Krakowie 1995-2019

Idea konkursu zrodziła się w roku 1993 na warszawskim Żoliborzu. Inspiracją był znany western „Siedmiu Wspaniałych”, którego bohaterowie przeciwstawiali się przemocy i złu w małym, biednym meksykańskim miasteczku, a pomysłodawczynią ówczesna radna Warszawy Joanna Fabisiak. 

„8 Wspaniałych” w Krakowie 1995-2019 

-----------------------------------------------------------------

Wolontariusz w naszej Placówce

Wolontariusz w naszej Placówce

Informacja o trwającym naborze do programu Ambasador Lokalnej Partycypacji. Program ten ma na celu wykorzystanie potencjału lokalnej społeczności. Ambasadorzy otrzymają możliwość aby bezpośrednio wpływać na swoją lokalną rzeczywistość i przedstawić się swoim sąsiadom. Ambasadorem Lokalnej Partycypacji może zostać każdy chętny mieszkaniec i mieszkanka Krakowa. Program jest skierowany do osób, które ukończyły 16.rok życia.

https://www.facebook.com/budzet.krakow/photos/a.1476436382568927/2494640450748510/?type=3&theater

W 2017 wzięliśmy po raz pierwszy udział w konkursie na działanie międzypokoleniowe Działajmy Razem. Projekt nosił tytuł „Dopóki nam ziemia kręci się….”(Bułat Okudżawa) . Najważniejszą cechą naszego programu było bycie razem obu grup wiekowych i udowodnienie sobie wzajem, że „Dopóki nam ziemia kręci się…” można i warto być aktywnym, otwartym na świat i ludzi, czerpać radość i zadowolenie z wzajemnych kontaktów, szanować ludzi w każdym wieku - zarówno bardzo młodych jak i dalece posuniętych w latach.

Wycieczki tematyczne, których celem było poznanie pięknego oblicza Małopolski i utrwalenie tego na fotografii, a potem stworzenie filmu w animacji poklatkowej.

W 2018 zrealizowaliśmy projekt pod tytułem „Znasz li ten kraj…”

Postanowiliśmy kontynuować formę naszego poprzedniego program „Dopóki nam Ziemia kręci się…” gdyż sprawdził się i uczestnicy byli zadowoleni, ale zmieniliśmy motto na „Znasz li ten kraj” i choć nawiązujemy do wieszcza Adama Mickiewicza to chodzi nam o poznanie naszego kraju, naszej Małej Ojczyzny. W programie chcieliśmy w dalszym ciągu aktywizować do wspólnego działania młodych i starszych. Razem poznawać miejsca związane z naszą historią, miejsca ciekawe przyrodniczo i geologicznie. Dzielić się wiedzą i umiejętnościami. Czerpać radość i zadowolenie z wzajemnych kontaktów i wspólnych działań. Szanować się wzajemnie. Poszerzać horyzonty i uczyć się czegoś nowego. Do tego służyły nam między innymi wycieczki, gra terenowa i wspólny projekt filmowy.

Pierwszy etap projektu to wycieczki poszerzające wiedzę ogólną i zarazem plenery fotograficzne oraz poznanie historii Podgórza gdzie w 1918 odradzała się niepodległa Polska.

Na koniec powstały filmy w animacji poklatkowej „Listopad 1918 - Niepodległość”

Podziekowanie 2

Podziękowania Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego za udział Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza" w kolejnuch edycjach konkursu „Wspieranie więzi pokoleniowych - Działajmy razem".

Podziekowanie 1 .  . Podziekowanie 4