Młodzieżowy Dom Kultury „DOM HARCERZA" zaprasza do wzięcia udziału w IV Konkursie Piosenki MOJA RODZINA!.

Celem konkursu jest:

  • promocja i publiczna prezentacja uzdolnionych muzycznie dzieci
  • promowanie aktywności twórczej wśród dzieci
  • wdrażanie dzieci do publicznych wystąpień
  • budzenie wiary we własne siły i talent
  • umacnianie więzi rodzinnych poprzez wybór piosenek o Rodzinie
  • rozbudzenie u młodych wykonawców zamiłowania do śpiewu i muzyki
  • przegląd różnych form śpiewu (indywidualnie, zespołowo).

Współorganizatorem konkursu jest Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny. Zgłoszenia należy przesłać do dnia 18 listopada 2022 roku. Uczestnikami konkursu mogą być mieszkańcy Gminy Miejskiej Kraków.

regulamin

zgłoszenie

plakat

Moja Rodzina 2022 ban